АдминРД - Неуспешно прехвърлян...
    АдминРД - Неуспешно прехвърлян...
 
 
Здравейте, анонимен! Вход в системата    


 
 
 

ВъпросПроблем при нова инсталация на АдминРД  Иван Георгиев  23.4.2013г.
При нова инсталация на АдминРД версия 1101.6.9.2.1 след задаване на пътя до файла DATA в АдминПро се появява съобщение "Неуспешно прехвърляне на данните.........."
Файлът error.txt съдържа следното:

[2013-4-23 13:53:14][PARAM: intSpecialityID - 80112]
[2013-4-23 13:53:14][PARAM: intVETLevel - 0]
[2013-4-23 13:53:14][PARAM: intVETAreaID - 801]
[2013-4-23 13:53:14][PARAM: vcSpecialityName - Немски език]
[2013-4-23 13:53:14][PARAM: intProfessionID - 8011]
[2013-4-23 13:53:14][PARAM: intSpecialityNo - 8000112]
[2013-4-23 13:53:14][PARAM: intVETListID - 3]
[2013-4-23 13:53:14][PARAM: intEducAreaID - 80]
[2013-4-23 13:53:14][INSERT ERROR: INSERT INTO [CodeVETSpeciality] ([intSpecialityID], [intVETLevel], [intVETAreaID], [vcSpecialityName], [intProfessionID], [intSpecialityNo], [intVETListID], [intEducAreaID]) VALUES (@intSpecialityID, @intVETLevel, @intVETAreaID, @vcSpecialityName, @intProfessionID, @intSpecialityNo, @intVETListID, @intEducAreaID) | You cannot add or change a record because a related record is required in table 'CodeProfession'.]
[2013-4-23 13:53:14][PARAM: intSpecialityID - 80113]
[2013-4-23 13:53:14][PARAM: intVETLevel - 0]
[2013-4-23 13:53:14][PARAM: intVETAreaID - 801]
[2013-4-23 13:53:14][PARAM: vcSpecialityName - Френски език]
[2013-4-23 13:53:14][PARAM: intProfessionID - 8011]
[2013-4-23 13:53:14][PARAM: intSpecialityNo - 8000113]
[2013-4-23 13:53:14][PARAM: intVETListID - 3]
[2013-4-23 13:53:14][PARAM: intEducAreaID - 80]
[2013-4-23 13:53:14][INSERT ERROR: INSERT INTO [CodeVETSpeciality] ([intSpecialityID], [intVETLevel], [intVETAreaID], [vcSpecialityName], [intProfessionID], [intSpecialityNo], [intVETListID], [intEducAreaID]) VALUES (@intSpecialityID, @intVETLevel, @intVETAreaID, @vcSpecialityName, @intProfessionID, @intSpecialityNo, @intVETListID, @intEducAreaID) | You cannot add or change a record because a related record is required in table 'CodeProfession'.]

Какво трябва да се направи? Имаме да регистрираме дубликат на диплома.

ОтговорНеуспешно прехвърляне на документ към АдминРД  Росица Шуманова  24.4.2013г.
Здравейте,

Моля, изтеглете последната актуализация на програмата АдминПро и я изпълнете на Вашия компютър. След това отново стартирайте АдминПро - модул Дипломи и прехвърлете данните за ученика и документа.
Тъй като тази година беше въведена нова номенклатура за профилираните паралелки, в програмата АдминПро е направена допълнителна настройка, която се съдържа в актуализацията на програмата.

При необходимост можете да се свържете с нас на телефон 02/869 16 18.

Поздрави,
Росица Шуманова