АдминРД - регистриране на дипл...
    АдминРД - регистриране на дипл...
 
 
Здравейте, анонимен! Вход в системата    


 
 
 

ВъпросПропусната диплома от минала година да бъде сканирана и изпратена в МОМН  Петя Йорданова  20.11.2014г.
Здравейте,
днес към мен се обърна лице, завършило средното си образование при нас, че дипломата му не е регистрирана в МОМН. Аз проверих и се уверих, че това е така. Минали са цели 6 години. Какви са стъпките?
Благодаря предварително!

Отговоррегистриране на диплома от предходна учебна година  Росица Шуманова  24.11.2014г.
Здравейте,

За да бъде регистриран липсващ документ в регистъра на дипломите за завършена степен на образование, е необходимо в програмата АдминРД да опишете документа като шаблон, да въведете ученика (от меню Ученици - Въвеждане на данни за ученици от минали години), да прикачите сканирано копие, да създадете експортен файл и да го изпратите към регистъра.

Данните се обработват през нощта и на следващия ден Ви препоръчвам да проверите успешно ли се е обобщил изпратения документ в Регистъра.

При необходимост можете да се свържете с нас на телефон 02/869 1618.

Поздрави,
Росица Шуманова